Stichting Evangelisch Meldpunt

Hanzekerk wil een veilige kerk zijn. Een kerk waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op gebied van misbruik, manipulatie of ongewenst gedrag voorkomen wordt. Daarom is Hanzekerk deelnemer van de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) en onderschrijven leidinggevenden binnen Hanzekerk de SEM-gedragscode. Als deelnemer van SEM maken wij gebruik van de SEM-klachtenregeling en het SEM-meldpunt voor misbruik door leidinggevenden.

Privacy statement

Hanzekerk Nijmegen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Lees hier onze privacy statement