Wat doen wij met jouw gegevens?

Hanzekerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Je heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer je vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door geregistreerden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website
  • data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren

Verwerking van je gegevens

Hanzekerk Nijmegen houdt een administratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Voor geregistreerden zijn deze zichtbaar in ChurchSuite, een beveiligde omgeving. Daarnaast worden de gegevens van bezoekers vastgelegd. De e-mailadressen uit deze administratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om onze administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je aanmeldt voor een van onze activiteiten en wanneer je aanmeldt als geregistreerde.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt je wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van Hanzekerk: info@hanzekerk.nl. Hanzekerk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien je persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

E-mail

Wanneer je ingeschreven staat in ChurchSuite wordt je voornamelijk per e-mail geïnformeerd. Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je als gerigistreerde dit aangeven in ChurchSuite. Ben je geen gerigstreerde van Hanzekerk dan kun je dit op elk moment aangeven bij de administratie van Hanzekerk: info@hanzekerk.nl

Bezoek aan onze website

Hanzekerk Nijmegen gebruikt op haar website geen cookies. Je gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Fotografie

In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers en/of op social media. Foto’s kunnen pas worden gepubliceerd wanneer hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. Wanneer je toch een foto van jezelf tegekomt en je hier bezwaar tegen hebt, kunt je aangeven bij info@hanzekerk.nl.

Beveiliging

Hanzekerk Nijmegen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Hanzekerk Nijmegen houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met info@hanzekerk.nl

Privacy statement Hanzekerk Nijmegen, 24 mei 2018