Leiderschap

Founders

Bjorn en Inge hebben elkaar leren kennen tijdens een bijbelschool in Drachten. Tijdens dit jaar sloeg de vonk snel over. In augustus van 2013 zijn ze met elkaar getrouwd. Inmiddels zijn ze de trotse ouders van Daan, Anna & Lynn, Aron en Elin. Bjorn en Inge hebben een passie voor de lokale kerk. De lokale kerk is de hoop voor deze wereld. Sinds het najaar van 2015 geven ze handen en voeten aan deze passie, door de oprichting van Hanzekerk Nijmegen. Bjorn en Inge gaven samen leiding aan Hanzekerk tot en met september 2023, vanwaar zij verder trokken.

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam draagt de geestelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit team wijdt zich aan het zoeken van God en bidden voor richting van de gemeente. Hier wordt de visie voor de gemeente gevormd en worden strategische keuzes geëvalueerd.

Raad van beheer

Hanzekerk Nijmegen heeft een raad van beheer. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de financiële en materiële zaken van de kerk.

Vrienden van het huis

Hoewel Hanzekerk Nijmegen een pionierende gemeente zal zijn, willen we vooral een relationele kerk zijn. We laten ons ondersteunen en toerusten door andere kerken & organisaties. Deze kerken en/of organisaties helpen Hanzekerk met het verwezenlijken van hun visie. De manier waarop dit gebeurt kan situatie verschillen. Wanneer gewenst laat het leiderschapsteam zich ondersteunen door professionele specialisten buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denken zij mee met het leiderschapsteam.

Bedieningsleiders

De uitvoering van de verschillende bedieningen liggen in de handen van de verschillende pijlers met haar bedieningsleiders. Zij vertalen de visie ‘leven voor de stad’  naar zijn/haar bediening.