Hanzeverbond

We gaan ver terug in de tijd, helemaal naar de middeleeuwen. In die tijd waren de Hanzesteden al machtige handelscentra, terwijl Amsterdam en Rotterdam nog kleine dorpjes waren. Eén van de oorzaken: het krachtige Hanzenetwerk. Via dit netwerk werkten vierhonderd jaar lang zo’n tweehonderd Hanzesteden samen. Een geweldig stukje historie dat de Nederlandse Hanzesteden veel welvaart heeft gebracht. De Hanzesteden maakten deel uit van een club steden die voor vrij uitwisseling van goederen stond. Het Hanzenetwerk wist, door het bundelen van haar belangen, gunstige privileges te verwerven. Door samen te werken konden ze goedkoper werken en in elkaars gezelschap veiliger reizen. Bovendien stonden ze samen sterker tegenover de landsheren. Vanaf 1356 was de Hanze niet alleen meer een verbond van de handelaren in de steden, maar van de steden als geheel. De handelsstroom bestond uit artikelen zoals zout, vis, granen, hout, bier, wijn, lakens, bijenwas en pelzen.

Hanzekerk

Zoals vroeger het Hanzenetwerk de steden tot bloei lieten komen, zo verlangen wij ernaar dat we Nijmegen in geestelijk en sociaal opzicht welvarender mogen maken. Geestelijk: doordat mensen Jezus leren kennen en Zijn leven ontvangen. Sociaal: doordat we ons leven geven voor de stad en zo de stad beïnvloeden. Ons verlangen is dat door de Hanzekerk mensen Jezus leren kennen, onrecht verdwijnt en Gods Koninkrijk zichtbaar wordt.

Visiestatement

Hanzekerk Nijmegen wil een kerk zijn die mensen tot Jezus leidt, waar mensen toegerust worden om een discipel van Jezus te zijn en waar men aangemoedigd wordt om Hem uit te dragen in zijn/haar omgeving.

Missiestatement

Leven voor de stad!