Onverdiend vrijgesproken

Door Muriël Filius


Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest een gevangene vrij te laten, en die
door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas
genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u
dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd?’ Hij wist namelijk
dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een
boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘ laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik
namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’  Ondertussen haalden de
hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten
doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw : wie van de twee wilt u dat ik
vrijlaat?’  ‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun ‘wat moet ik dan doen met Jezus die de
Messias wordt genoemd?’  Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ Hij vroeg: ‘Wat heeft
hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ (……)
Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat
hij hem eerst nog had laten geselen.

– Mattheüs 27: 15-23, 26

Als ik deze tekst lees dan voel ik het onrecht dat hier plaatsvindt. De menigte die schreeuwt
dat Jezus gekruisigd moet worden en dat Barabbas vrijgelaten moet worden. We weten dat
het onderdeel van Gods plan was, maar toch schuurt het. Jezus was onschuldig. Dit denken
wij niet alleen nu achteraf, maar ook Pilatus kon geen schuld ontdekken bij Jezus. Hij vraagt
de menigte wat Jezus misdaan heeft. De vrouw van Pilatus noemt Jezus zelfs ‘de
rechtvaardige’. In Lukas 23:15 geeft Pilatus aan dat Jezus niets heeft gedaan waarop de
doodstraf stond. De kruisiging was in die tijd een bijzonder wrede en vernederende straf die
alleen toegepast werd bij slaven en opstandelingen. Volgens Pilatus verdiende Jezus deze
straf niet. 

Wie deze straf wel verdiende was Barabbas. We weten eigenlijk vrij weinig over hem. In de
Bijbel komt hij alleen voor in de vier evangeliën, in dit verhaal. Maar wie is die Barabbas? Hij
was een onruststoker, een rebel, tegenstander van de Romeinse bezetting en een
moordenaar. Mattheüs beschrijft hem als ‘beruchte gevangene’. Lukas schrijft dat hij
gevangengezet was wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens
moord. Ook Johannes schrijft dat Barabbas een misdadiger was. Kortom, hij was schuldig en
verdiende straf. Door deze beschrijving van de schuld van Barabbas wordt de onschuld van
Jezus extra benadrukt. De tegenstelling tussen Jezus Barabbas en Jezus de Messias wordt
pijnlijk duidelijk.

Wat ik zo mooi vind aan dit Bijbelgedeelte is dat het het hart van het evangelie laat zien.
Jezus is onschuldig en zonder zonde, maar hij wordt toch veroordeeld en gekruisigd. Naast
Jezus, voor die menigte, staat Barabbas de schuldige. Maar kijk eens goed, daar staan wij…
Barabbas vertegenwoordigt ons allemaal.

Barabbas komt van ‘Bar Abba’, dit betekent ‘zoon van de vader’. Zoals Barabbas zoon van
zijn vader is, zijn wij allemaal kinderen van de Vader, onze God. Door onze zonden zijn we
schuldig en we verdienen de straf. Maar Jezus, de onschuldige, heeft onze plaats
ingenomen. Barabbas heeft waarschijnlijk gedacht dat de menigte voor zijn vrijheid heeft
gezorgd, maar het was de liefde van God voor Zijn kinderen die hem hier vrij pleitte. Jezus
stierf ook voor Barabbas. Hij werd onverdiend vrijgesproken, zoals ook wij onverdiend zijn
vrijgesproken. We mogen leven vanuit genade, omdat Jezus onze straf heeft gedragen en
onze plaats heeft ingenomen. Niet alleen onze schuld is vergeven, maar we hebben vrijheid
ontvangen, zodat we niet meer als slaaf van onze zonden hoeven te leven. We hebben het
niet verdiend, maar de genade en de liefde van God kan je niet verdienen.

We weten niet hoe Barabbas verder leefde nadat hij is vrijgesproken. Wat heeft dit voor hem
betekend? Heeft hij zijn vrijheid gevierd? Dacht hij nog vaak terug aan dit moment

En jij? Hoe leef jij wetend dat je genade hebt ontvangen? Wat betekent Gods genade voor
jou?
Ik wil je uitdagen om daar vandaag over na te denken. Neem vandaag ook eens (extra) de
tijd om Jezus te danken en prijzen voor het offer dat hij gebracht heeft. Dank God voor zijn
genade.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.