Pieken en dalen

Door Bjorn Visser

Mattheüs 17
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Zoals Jezus wel vaker doet, gaat Hij een berg op. Hij neemt drie van zijn leerlingen mee: Petrus en de broers Johannes en Jakobus. De drie discipelen waar Jezus veel tijd aan besteedt. Ongetwijfeld zijn ze nog steeds beduusd van Jezus’ onderwijs.
In het vorige hoofdstuk lezen we namelijk dat Jezus spreekt over lijden en sterven en kruisdragen. Over zelfverloochening en het verliezen van je leven om het te behouden. Het duizelt hen. Het Koninkrijk van God is zo anders dan ze zich hebben voorgesteld.. Jezus laat het zien door de woorden die Hij spreekt, de werken die Hij doet en de wonderen die er gebeuren.

Zo gaan die drie discipelen met Jezus de berg op. In de Bijbelse verhalen hebben bergen altijd een bijzondere betekenis; het zijn vaak ontmoetingsplaatsen met God. Denk aan de Sinaï, waar God zich openbaart aan Mozes.
Bergen zijn plekken van Gods bijzondere aanwezigheid. Plekken waar God Zichzelf laat openbaren. Plekken waar je je plaats bepaalt en waar je visie krijgt voor de stappen die je mag zetten.
Jezus gaat regelmatig de berg op om zich terug te trekken. Om tijd met Zijn Vader door te brengen. Om intimiteit met Hem te hebben. Momenten waarom Jezus kracht krijgt om door te gaan met Zijn missie.

Lucas vertelt dat Jezus de berg opgaat om te bidden. En terwijl Hij aan het bidden is, verandert Jezus van gedaante. Mattheus gebruikt hiervoor het woord “metamorfose”. Het gaat om een indrukwekkende verandering. Van binnenuit gaat er een geweldig licht in Jezus gloeien. Een licht krachtig als de zon. De discipelen zien Jezus in al Zijn volheid. We krijgen hier een glip te zien van hoe het in de Hemel zal zijn. Jezus in al Zijn heerlijkheid!

En dan staat Jezus daar met Mozes en Elia. Wat een bijzondere ontmoeting. Wat doen Mozes en Elia daar nu? Mozes en Elia staan centraal voor de wetten en profeten in het Oude Testament. Mozes voor de wet, Elia voor de profeten.
Ze zijn een afspiegeling van het gehele Oude Testament. Mozes en Elia zijn sleutelfiguren door wie God Zijn reddingsplan zichtbaar heeft gemaakt. Na jaren waarin God zijn volk heeft geleid door de wet en profeten komt het hier tot een climax. Namelijk Jezus! Alleen het Lucas evangelie verteld waar het gesprek over gaat; namelijk over het einde van Jezus leven. Het ging over Jezus missie! Het ging over het lijden en sterven Jezus dat op Hem stond te wachten. 

Zouden Petrus, Johannes en Jakobus het gesprek hebben gevolgd? Hebben ze in de gaten waar het over gaat? Kennelijk niet. Dat blijkt wel uit de reactie van Petrus. “Het is goed dat we hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan..”
Petrus is diep onder de indruk – dat wel! Hij beseft dat hij getuige is van iets indrukwekkends. En zijn eerste gedachte is: Als het zo eens kon blijven…! Petrus wil dit vasthouden. Dit is zo geweldig! Dit mág niet voorbijgaan.
Aan de ene kant is het zo sympathiek wat Petrus wil. Zo spontaan. Zo bereid om te reageren op wat hij ziet. Maar, Mozes met de wet en Elia samen met de andere profeten zijn een voorafschaduwing van wat werkelijkheid is geworden in Christus. Het is dus niet nodig om dat vast te houden.

Herken jij dat gevoel ook niet? Bijvoorbeeld als je een christelijke conferentie bezoekt? Samen Bijbellezen, bidden, zingen, diepe gesprekken voeren. Allemaal eensgezind met het zelfde bezig. Een stukje hemel op aarde! Waarom kan het niet altijd zo zijn?
Dit gebeurt er wanneer je de schoonheid van Jezus ziet! Je raakt onder de indruk van wie Hij is! In de laatste week van de Bijbelschool die ik volgende maakte een klasgenoot van me de opmerking; “Voor de mensen die echt van Jezus houden is het nooit genoeg”. Zo is het maar net.

Petrus heeft zijn verlangen nog niet uitgesproken of er gebeurt iets. De schaduw van een stralende wolk glijdt over hem heen. Ik weet niet precies hoe ik me dat voor moet stellen. Een stralende, lichtende wolk – die schaduw geeft. Uit deze wolk klinkt de machtige stem van God. “Dit is mijn geliefde Zoon! In Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!”

Het zijn dezelfde woorden die klonken bij Jezus’ doop in de Jordaan. Jezus wordt opnieuw door zijn Vader bevestigd. Er wordt Hem opnieuw een hart onder de riem gestoken. De Vader stemt van harte in met de taak die de Zoon gaat uitvoeren.
Het zijn dezelfde woorden als toen bij Jezus’ doop, maar met een toevoeging: Luister naar Hem! En ik stel me zo voor dat die met extra stemverheffing zijn uitgesproken.

“Petrus, Jakobus, Johannes – laat je gezeggen door de Zoon. Bewijs Hem eer – net als Mozes en Elia deden! Loop Hem niet voor de voeten, maar volg Hem op zijn kruisweg! Blijf niet staan bij deze ontmoeting, de reis gaat verder!
Zo laat Hij mijn Koninkrijk zien! Hij komt het Koningschap weer opeisen! Hoe? Door aan het kruis te gaan! Hij zal moeten gaan leiden. En Hij zal eens en voor eeuwig afrekenen met de zonde! Hij zal over de dood triomferen! Jezus zal zelf de vervulling zijn van de wet en de profeten.”

Luisteren naar Jezus: dat betekent weer naar beneden gaan. Bergafwaarts! Het roezige, gecompliceerde, gebroken leven in. Op weg naar Jeruzalem. Naar Golgotha!
Luisteren naar Jezus betekent Hem volgen op de weg van het lijden. Getuigen zijn van het lijden, sterven en opstandig van Jezus Christus! Het betekent de Stem van Jezus hoger achter dan welke stem ook maar op je af komt! Hem gehoorzaam zijn en Hem dienen!

Vaak hebben we een grote misvatting als het gaat over het Koninkrijk van God. Het is in eerste instantie niet zo dat God wil dat wij wachten totdat we in de hemel komen, nee het is Gods verlangen dat de Hemel op aarde komt. En Hij wil jou daarvoor gebruiken. Het was niet per ongeluk dat de drie discipelen erbij aanwezig waren op de berg. God reddingsplan gaat verder en Hij gebruikt ons mensen om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.
Gaat dat gepaard met alleen maar glorieuze momenten? Nee! Nadat Jezus met zijn discipelen naar beneden zijn gegaan, lukt het de discipelen niet om een maanzieke jongen te genezen. Dit terwijl ze twee hoofstukken ervoor laaiend enthousiast waren dat de demonen voor hun moesten vluchten. Het volgen van Jezus gaat niet alleen over rozen. Het gaat ook over lijden en je kruis op je nemen. Maar ten midden van het lijden mogen we weten dat Jezus Koning is en Zijn troon onwankelbaar is!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.