De ware aard van het beestje

Door Harm de Wild

De intelligente maatschappij waar wij in leven brengt zoveel voordelen met zich mee. De ontwikkeling lijkt nooit te stoppen, alles is binnen handbereik en door de wetenschap lijkt het alsof we alles onder controle hebben. Aan de andere kant is er zoveel dat we niet begrijpen, niet kunnen vatten of niet willen begrijpen.

Omdat wij geloven in een bovennatuurlijke God die buiten de mogelijkheden van onze ratio beweegt, is het vaak lastig om dit te begrijpen. In het stuk dat ik met jullie wil lezen zijn er boze geesten die bezit hebben genomen van twee mensen. Hoewel de Westerse ratio beweert dat de geestelijke wereld niet bestaat, zien we in de praktijk dat er wel degelijk een geestelijke wereld is waar allerlei dingen gebeuren die wij niet zien. In Mattheüs 8:28-32 lezen we over een aanvaring. Jezus heeft net de storm op het meer het zwijgen opgelegd en Hij en de discipelen stappen aan de overkant aan wal.

Mattheüs 8:28-32 (HSV):
En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan.
En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?
En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.
En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water.

Persoonlijk vind ik dit een leuk stuk. Eerst snapte ik echt niet waarom Jezus toelaat om de demonen in de varkens te laten. Als Jezus iets doet wat wij niet snappen zit er vaak heel veel achter. Ik wil jullie meenemen in een wijsheid die ik uit deze tekst haal.

In deze tekst zie je twee waarheden die krachtig zijn neergezet. Nummer 1: Jezus gebiedt en demonen moeten gehoorzamen. Jezus is superieur. Ze kunnen niet tegen Hem op. Nummer 2: Het doel van de demonische wereld is vernietiging.

Nummer 1:
Dit voorbeeld laat zien hoe machtig en krachtig Jezus is. Niemand durfde langs hen te lopen, want de demonen dreven de mannen tot waanzin. Maar toen Jezus aan kwam lopen werden ze bang, want ze wisten dat hun tijd erop zat. Jezus verspilt maar één woord aan de demonen; ‘Ga’.

Als wij Jezus hebben geaccepteerd als onze Verlosser hoeven wij niet bang te zijn. De Heilige Geest is in ons komen wonen en beschermt ons in de geestelijke wereld.

Bill Johnson heeft eens een uitspraak gedaan die ik altijd onthoud. Hij zei: ‘Een boze geest wegsturen is niet moeilijk. De Heilige Geest woont al in ons. Doe gewoon net alsof je in de schoenen van Jezus staat en beveel de boze geest te vertrekken.’

Wij maken het vaak zweverig en moeilijk, maar het kan zo makkelijk zijn. Als je merkt dat er iets bovennatuurlijks aan de gang is, spreek alsof je alle macht en kracht van de wereld hebt. Dat heb je namelijk ook, God woont in jou.

Nummer 2:
Het doel van de demonische wereld is vernietiging. Als we eerst kijken naar de mannen zien we: geen kleding, controle volledig overgenomen (buiten zichzelf), zelf-destructief, wonen in de plaats van de dood én ze zijn geïsoleerd van mensen.

Dit is de ware aard van de demonische wereld. De ware aard van het beestje. De duivel staat bekend als de verleider, de leugenaar. Hij is er goed in. Maar hoe verleidelijk of krachtig zijn paden ook maar kunnen zijn, de ware aard is vernietiging. Jezus laat dit zien door het toe te staan dat de demonen in de varkens gaan. Direct is de ware aard daar en storten de varkens zich, gedreven door de demonen, in de afgrond. Ga niet in zee met de leugenaar, de ware aard zal naar boven komen.

De kruisiging van Jezus is de plaats waar de superioriteit van Jezus heeft gestreden met de demonische wereld. Drie dagen leek het alsof de duivel had gewonnen, maar Jezus stond op uit de dood en overwon de duisternis. Hij is overwinnaar. Hij heeft de macht om de vijand te verslaan en Hij heeft dit aan ons gegeven met Pinksteren. Onze overwinning in Jezus is net zo zeker als de nederlaag van de demonische wereld, 100%.

Wij hoeven dus niet bang te zijn voor de demonische wereld, maar we moeten niet naïef zijn. Geesten kunnen mensen binden, bezetten en/of beïnvloeden. Weet dat we niet strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. (Efeze 6:12)

Conclusie: Nu je weet wat de ware aard van het beestje is en je de oplossing weet, vraag eens aan de Heilige Geest of Hij je meer uit wil leggen. Een van de taken van de Heilige Geest is namelijk om de Bijbel aan ons uit te leggen en de wil van God te laten zien. Ik daag je uit om de geestelijke wereld niet te negeren, maar om samen met Jezus krachtig hierin te wandelen.

Als je zelf last heb van demonische invloeden: doe net alsof je in de schoenen van Jezus staat en zeg: ‘Ga weg’.

Be blessed!

Harm

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.