Jezus roept!

Door Lisa de Wild

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.
– Mattheüs 4:18-25

Als ik dit Bijbelgedeelte lees, denk ik dat de aantrekkingskracht die van Jezus uitging moet enorm zijn geweest! Zowel Simon en Andreas als Jakobus en Johannes gaan meteen met Jezus mee. Ze voelen aan dat ze deze man, die hen roept, moeten volgen. Dat het leven samen met Hem de moeite waard zal zijn.

In de tijd van Jezus waren er meerdere rabbi’s die volgelingen hadden. Zo’n rabbi leerde zijn leerlingen wat hij zelf wist over de wet van God en hoe hij de wet interpreteerde. Dat mannen (soms ook vrouwen) een aantal jaar optrokken met een rabbi, om van diegene te leren en hem in het dagelijks leven te volgen, was in die tijd dus een bekend fenomeen. Een soort fysieke versie van Instagram. Sommige rabbi’s hadden enkele leerlingen, anderen wel honderden. Later zien we dat Jezus het land doorreist met een vaste groep van 12 leerlingen, beter bekend als ‘de discipelen’. Naast deze vaste groep discipelen waren er honderden mensen die Jezus volgden, voor een korte of langere tijd.

Dat veel mensen afkwamen op de aanwezigheid van Jezus was geen wonder. In de verzen 23-25 kun je lezen dat Jezus overal waar Hij komt het Goede Nieuws vertelt en elke ziekte en elke kwaal geneest. Daar wil je natuurlijk met je neus bovenop staan! Het bijzondere vind ik dat de vier mannen waarover we lezen Jezus volgen nog voordat ze een wonder van Hem hadden gezien. Ze volgden Hem, omdat Hij hen had geroepen. Jezus zelf had hen in de ogen gekeken en deze ontmoeting met Hem zorgde ervoor dat ze niets anders konden dan alles loslaten en met Hem meegaan.

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes; zij zijn de mannen van het eerste uur! Jezus ontmoet hen op de plek waar ze op dat moment zijn in hun leven. Ze zijn vissers, al dan niet bezig met het repareren van hun netten. Jezus vertelt hen dat Hij hen ‘vissers van mensen’ zal maken. Nogal een cryptische zin, waarvan ze de betekenis pas na Jezus’ dood zullen begrijpen. Deze mannen staan op uit hun situatie van alle dag om Jezus te volgen en het leven met Hem samen te doen. En het besluit om Jezus te volgen van zal hun leven voor altijd veranderen! Ze zullen het leven gaan leven, wat God voor hen bedoeld heeft.

Jezus roept ook jou en mij vandaag, middenin de situatie waar we nu zijn. Jesaja 43 vers 1 zegt: ‘Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij!’ Misschien ben jij op dit moment wel volop je ‘netten aan het repareren’. Juist dan wil Jezus je nu ontmoeten!

Ik wil je uitdagen vandaag het volgende gebed te bidden:

‘Jezus, dank U dat U mij wilt ontmoeten op dit moment. Dank U dat U mij roept, dat U mij bij mijn Naam kent. Ik wil vandaag (opnieuw) uit mijn normale situatie stappen en U vol vertrouwen volgen. Zodat ik samen met U het leven kan gaan leven wat U voor mij bedoeld heeft. Amen!’

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.