Wat is de kern van het Christendom? Het Evangelie? Het kruis? Redding? Het antwoord hierop? Drie keer een ‘Ja!’. Maar…hoe verhouden ze zich tot elkaar? En wat maakt dat deze boodschap al twee millennia over de hele wereld explosief terrein wint en nog steeds vele harten raakt en levens verandert? Laat je verrassen door nieuwe gezichtspunten die je opnieuw doen verwonderen en je geloofsleven versterken! 

Na Pasen bieden we vanuit Hanzekerk deze groeicursus aan met het overkoepelende thema: ‘Het Reddingsplan van God’. Lees hieronder verder! 

Avond 1: Het evangelie van het Koninkrijk 

Wat is het evangelie? Het betekent letterlijk ‘Goed nieuws’. Maar wat maakt dit nieuws zo goed? Er zijn veel verschillende ‘evangeliën’ in omloop. Denk aan: het vooruitgangsgeloof of het maakbaarheidsdenken. En ook binnen het christendom zijn er verschillende variaties. Wat moeten we met dit kleurenpalet? Tijdens deze eerste avond stellen we de cruciale vraag: ‘Wat was het evangelie van Jezus en de apostelen?’ Het wordt een fascinerende reis naar het hart van Jezus’ eigen begrip van dit goede nieuws: dat Gods Koninkrijk nu beschikbaar werd gemaakt voor gewone mensen. 

Avond 2: Het kruis en het Koninkrijk

Wat maakt Goede Vrijdag nu zo goed? Hoe kan een gruwelijke kruisdood als overwinning worden verstaan? De vraag naar de precieze betekenis van het kruis houdt elke nieuwe generatie christenen bezig – en door de eeuwen heen verschuift de nadruk die wordt gelegd geregeld.  Tijdens deze tweede avond kijken we naar verschillende lenzen waardoor het kruis de afgelopen twee millennia is benaderd: als overwinning op ‘de duivel’ en het kwaad, als middel tot verzoening tussen God en mens en als model voor discipelschap. 

Avond 3: Redding, eeuwig leven en het Koninkrijk 

‘Ben jij al gered?’ Bij de een roept deze vraag een allergische reactie op, voor een ander is dit dé openingsvraag voor een goed (lees: bloedserieus) gesprek. Maar: wat betekent redding? Gaat het over de toekomst of ook over het heden? Wat heeft redding te maken met ‘het koninkrijk van God’ waarover Jezus sprak? Het antwoord op deze vraag zou je nog wel eens kunnen verbazen. In het nieuwe testament is de betekenis van redding veelomvattender dan we vaak denken. Tijdens deze laatste avond ontdek je hoe het komt dat veel christenen zo weinig lijken op hun Christus: omdat ze het idee van ‘redding’ fundamenteel verkeerd hebben begrepen. 

Tot zover de disclaimer – welkom om deze gedachte met elkaar uit te diepen! 

Praktisch

  • Datum: 26 april, 10 mei & 24 mei 2023
  • Spreker: Ardjan de Boo
  • Tijd: Inloop 19:45 uur. Einde om 21:30 uur.
  • Locatie: de Broederij. Nieuwstadweg 37, Nijmegen
  • Kosten: € 15,00

Aanmelden Groeicursus ‘Het Reddingsplan van God’